Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
1. Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo 2. Zjazd z ulicy Stacha Konwy na drogę nr 33 w miejscowości Baranowo
data opublikowania zdarzenia: 2021-07-15 11:57
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2021-07-15
Data końca składania ofert: piątek 2021-07-23 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

FORMULARZ

                rozpoznania cenowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej

                         od kwoty powyżej 20.000 zł  do kwoty poniżej 130.000  zł (netto)

 

I .Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Baranowo

Rynek 7

06-320 Baranowo

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

 1. Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo
 2. Zjazd z ulicy Stacha Konwy na drogę nr 33 w miejscowości Baranowo

 

III. Wymagania związane z wykonaniem:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo.

 

Zamówienie obejmuje:

odcinek od km 0+000 do km 0+086,70

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem operatu  geodezyjnego powykonawczego – 0,0867km

Podbudowa

- Wykonanie koryta na całej szerokości korony drogi – 346,80m2

- Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego warstwa górna  po zagęszczeniu 10 cm – 346,90m2

Nawierzchnia

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna)  grubość 5cm – 260,10m2

Roboty wykończeniowe

- Pobocza dwustronne z kruszywa  łamanego  0-31,5mm  - 86,70m2

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Przymocowanie do gotowego słupka (1szt), tarcz znaków drogowych – 2 szt

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zjazd z ulicy Stacha Konwy na drogę nr 33
  w miejscowości Baranowo
  .

 

Zamówienie obejmuje:

odcinek od km 0+000 do km 0+030,00

Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem operatu  geodezyjnego powykonawczego – 0,03km

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 9,0m3

Podbudowa

- Wykonanie koryta na całej szerokości korony drogi – 120,00m2

- Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego warstwa górna  po zagęszczeniu 10 cm – 120,00m2

Nawierzchnia

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna)  grubość 5cm – 90,00m2

Roboty wykończeniowe

- Pobocza dwustronne z kruszywa  łamanego  0-31,5mm  - 18,00m2

 

  Okres gwarancji na ww. roboty budowlane wynosi 36 miesięcy.

 

Termin wykonania zamówienia – do 15 października 2021r

 

IV. Ofertę należy:

 

Złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia  23.07.2021r. do godz.1000 (osobiście, pisemnie - listem, faxem, drogą elektroniczną na adres e-mail ug@baranowo.pl).

Otwarcie ofert 1015. Oznaczenie koperty:

Oferta na Wykonanie zadań pn: 

 1. Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo
 2. Zjazd z ulicy Stacha Konwy na drogę nr 33 w miejscowości Baranowo

- nie otwierać do dnia 23.07.2021r., do godz.1015

 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

 

                                                                                                         Wójt

                                                                                                   Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2021-07-15
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-07-15 11:57
 • zmodyfikował: Krzysztof Szczepanek
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 13:59
Załączniki:
 • formularz ofertowy55.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2021-07-15
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2021-07-15 12:00
 • Przedmiar robót2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2021-07-15
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2021-07-15 12:00
1. Ścieżka pieszo-rowerowa z drogi Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki w msc. Baranowo 2. Zjazd z ulicy Stacha Konwy na drogę nr 33 w miejscowości Baranowo
data opublikowania zdarzenia: 2021-07-28 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2021-07-28
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-07-28 12:46
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty96.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
   data wytworzenia informacji: 2021-07-28
  • załącznik opublikował: Krzysztof Szczepanek
   data dodania: 2021-07-28 12:48
[drukuj]