Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych zbiorów plików: 1

nazwadataużytkownikstrona
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2022-01-27 07:44Administrator SystemuStudium Gminy Baranowo

Ilość znalezionych postępowań: 2

nazwadataużytkownikstrona
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 20222022-01-27 12:26Krzysztof Szczepaneklink
Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,002022-01-27 13:40Krzysztof Szczepaneklink