Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Gmina Baranowo jako administrator danych osobowych informuje Pana/Panią o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baranowo z siedzibą: Rynek 7, 06-320 Baranowo, reprezentowana przez: Wójta Gminy Baranowo.
2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 z późn.zm.)
3.    Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem państwowych bądź organizacji międzynarodowych
4.    Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „RODO”
7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy itp.
8.    Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 

Metryka

  • data wytworzenia: 2018-05-24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-05-24 00:00

Klauzule informacyjne - USC

Opis strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1723
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-19 14:18:19