Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Gmina Baranowo jako administrator danych osobowych informuje Pana/Panią o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baranowo z siedzibą: Rynek 7, 06-320 Baranowo, reprezentowana przez: Wójta Gminy Baranowo.
2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 z późn.zm.)
3.    Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem państwowych bądź organizacji międzynarodowych
4.    Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „RODO”
7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy itp.
8.    Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 

Metryka

  • data wytworzenia: 2018-05-24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-05-24 00:00

Klauzule informacyjne - USC

Opis strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 852
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-19 14:18

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Urzad Gminy w Baranowie

Rynek 7

06-320 Baranowo

NIP: 761-11-82-755 / REGON: 000533618

Numer konta: 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010

Dane kontaktowe

Tel. +48 29 761 37 76 lub 93
Fax. +48 29 761 37 76 lub 92

e-mail: ug[a]baranowo.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1530
wtorek od 730 do 1530
środa od 830 do 1630
czwartek od 730 do 1530
piątek od 730 do 1530

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 110137
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 15:39

Stopka strony