Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-12 13:22
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2021-11-12
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-11-22 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

FORMULARZ

                rozpoznania cenowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej

                         od kwoty powyżej 20.000 zł  do kwoty poniżej 130.000  zł (netto)

 

I .Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Baranowo

Rynek 7

06-320 Baranowo

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W

 

III. Wymagania związane z wykonaniem:

Budowa polegać będzie na rozbiórce istniejącego progu prefabrykowanego wraz
z oznakowaniem pionowym, rozbiórce obustronnych chodników strefie bezpieczeństwa dla progu, rozbiórce istniejącej konstrukcji drogi gminnej na powierzchni progu
i ponowną odbudowę progu zwalniającego. Odbudowany próg posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej czerwonej wyniesiony 10 cm nad powierzchnię jezdni i taką też kostkę będą miały obustronne chodniki poszerzone
do wymaganej szerokości. Przejście zostanie oznakowane znakiem aktywnym D6
ze znakiem T-27 z zasilaniem fotowoltaicznym i oznakowaniem poziomym, oraz wyposażone obustronnie w oprawy oświetleniowe typu LED.

Okres gwarancji na ww. roboty budowlane wynosi 36 miesięcy.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

 

Termin wykonania zamówienia – do 15 lipiec 2022r

 

 1. Ofertę należy:

Złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia  22.11.2021r. do godz.1000
(osobiście, pisemnie - listem).

Otwarcie ofert 1015. Oznaczenie koperty: Oferta na wykonanie zadania pn:  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie
na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W.

 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

 

                                                                                               Wójt

                                                                                        Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2021-11-12
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-11-12 13:22
 • zmodyfikował: Krzysztof Szczepanek
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-30 13:50
Załączniki:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-24 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)

 

Gmina Baranowo  informuje, że w prowadzonym postępowaniu dla zadania pn.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie
na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W

 

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Rynek 7

06-320 Baranowo

który zaproponował cenę :  137.018,80 zł brutto

 

Na ww. kwotę zostanie podpisana umowa.

 

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

                                                                                                  Wójt

                                                                                           Henryk Toryfter

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2021-11-24
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-11-24 14:49
[drukuj]