Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Baranowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.baranowo.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

zamówienia publiczne realizowane bez zastosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W
data opublikowania zdarzenia: 2021-10-20 11:53
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2021-10-20
Data końca składania ofert: czwartek 2021-10-28 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

FORMULARZ

                rozpoznania cenowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej

                         od kwoty powyżej 20.000 zł  do kwoty poniżej 130.000  zł (netto)

 

I .Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Baranowo

Rynek 7

06-320 Baranowo

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W

 

III. Wymagania związane z wykonaniem:

Budowa polegać będzie na rozbiórce istniejącego progu prefabrykowanego wraz
z oznakowaniem pionowym, rozbiórce obustronnych chodników strefie bezpieczeństwa dla progu, rozbiórce istniejącej konstrukcji drogi gminnej na powierzchni progu
i ponowną odbudowę progu zwalniającego. Odbudowany próg posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej czerwonej wyniesiony 10 cm nad powierzchnię jezdni i taką też kostkę będą miały obustronne chodniki poszerzone
do wymaganej szerokości. Przejście zostanie oznakowane znakiem aktywnym D6
ze znakiem T-27 z zasilaniem fotowoltaicznym oraz oznakowaniem poziomym.

Okres gwarancji na ww. roboty budowlane wynosi 36 miesięcy.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

 

Termin wykonania zamówienia – do 15 lipiec 2022r

 

IV. Ofertę należy:

Złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia  28.10.2021r. do godz.1000  (osobiście, pisemnie - listem).

Otwarcie ofert 1015. Oznaczenie koperty: Oferta na wykonanie zadania pn:  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W.

 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

 

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                 Henryk Toryfter

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szczepanek
  data wytworzenia informacji: 2021-10-20
 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-10-20 11:53
Załączniki:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W
data opublikowania zdarzenia: 2021-10-29 14:25
Typ zdarzenia: unieważnienie
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.)

 

Gmina Baranowo  informuje, że unieważnia prowadzone postępowanie dla zadania pn.:

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Baranowie
na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W

 

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

                                                                                             Wójt

                                                                                     Henryk Toryfter

 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Krzysztof Szczepanek
  data dodania: 2021-10-29 14:21
 • zmodyfikował: Krzysztof Szczepanek
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-29 14:21
[drukuj]